Samorządowe Przedszkole w Skomielnej Białej

Zapisy

 
 
 Chcesz się zapisać?
 

INFORMACJA DOTYCZĄCA REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY  2023/2024

Dyrektor Samorządowego Przedszkola w Skomielnej Białej  informuje, że wszystkie zgłoszone dzieci  zostały zakwalifikowane do przyjęcia  na rok szkolny 2023/24

Przypominamy wszystkim rodzicom o konieczności  potwierdzenia     przez rodzica kandydata,  woli przyjęcia dziecka, w postaci pisemnego  oświadczenia rodzica  złożonego  

w terminie od 11 – 14 kwietnia 2023 r.

Druki oświadczeń/potwierdzeń woli przyjęcia dziecka przez rodzica,  dostępne są na stronie internetowej  Przedszkola  w Skomielnej Białej  oraz  w przedszkolu.

Wypełnione druki oświadczeń/potwierdzeń należy dostarczyć do przedszkola (email, lub osobiście).

 Nadmieniamy, iż oświadczenia woli wypełniają tylko rodzice dzieci nowoprzyjętych.

Rodzice dzieci które uczęszczały do przedszkola w r. szk. 2022/2023  wypełnili już wcześniej deklarację o kontynuacji nauki dziecka w przedszkolu i nie muszą już wypełniać oświadczenia woli. W załączniku druk oświadczenia/potwierdzenie wol rodzica

do pobrania: https://images.dlaprzedszkoli.eu/pskomielna/oswiadczenie-potwierdzenie-woli-rodzica-2324.odt

 
 
REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2023/2024
 
Dzieci kontynuujące:
1. Zapisy dzieci kontynuujących pobyt w przedszkolu rozpoczną się od 06 lutego i będą trwały do 15 lutego 2023 r.
2. Rodzice zainteresowani kontynuacją wychowania przedszkolnego w naszym przedszkolu na kolejny rok szkolny, powinni złożyć  stosowną DEKLARACJĘ do dnia15 lutego 2023r.
3. Niedostarczenie DEKLARACJI do przedszkola do dnia 15 lutego 2023 roku, oznaczać będzie rezygnację z miejsca w przedszkolu.
5. Zwolnione miejsce powiększy ilość miejsc dla dzieci rekrutujących do naszego przedszkola po raz pierwszy.
6. Druk deklaracji dostępny będzie w formie papierowej w naszym przedszkolu oraz na naszej stronie internetowej: https://images.dlaprzedszkoli.eu/pskomielna/deklaracja-o-kontynuacji-2023.pdf
 
Dzieci nowe:
1. Rekrutacja dla dzieci zapisywanych do naszego przedszkola po raz pierwszy będzie prowadzona od 22 lutego 2023 r.- do 17 marca 2023 roku, do godziny 15:00.
2. Obowiązkiem rodzica/prawnego opiekuna dziecka jest wypełnienie wniosku i dostarczenie go do przedszkola.
3. Wniosek dostępny będzie w przedszkolu oraz na naszej stronie internetowej.
Do pobrania:
Wniosek  wraz z oświadczeniami: https://images.dlaprzedszkoli.eu/pskomielna/wniosek-do-przedszkola-2023.pdf
 
 
Ogłoszenie wyników naboru i podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych - 3 kwietnia 2023 roku.
Informacja o liczbie wolnych miejsc, ukaże się w dniu 22 lutego br. (po zebraniu deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego). Jeżeli liczba wniosków będzie mniejsza od liczby miejsc - dalszych etapów rekrutacji nie przeprowadza się.
Jeżeli liczba zgłoszeń będzie większa od liczby wolnych miejsc, o zakwalifikowaniu dziecka decydować będzie Komisja Rekrutacyjna, działająca w oparciu o zapisy Ustawy Prawo Oświatowe, o czym zainteresowani rodzice zostaną poinformowani.
 
 

ZAPISY DO KLUBU DZIECIĘCEGO NA ROK SZKOLNY 2023/2024

Dzieci zapisujemy od 1 - 31 marca 2023

DOKUMENTY DO POBRANIA:

1. Wniosek - https://images.dlaprzedszkoli.eu/pskomielna/karta-zapisu-do-klubu(2).pdf

2. Oświadczenie - https://images.dlaprzedszkoli.eu/pskomielna/kapital-opiekunczy-oswiadczenie(1).pdf