Samorządowe Przedszkole w Skomielnej Białej

Podziękowania

"Nie zawsze można świadczyć dobro całemu światu,
ale całemu światu można okazywać dobro"
 
Dzięki przyjaznej dłoni ludzi dobrej woli
możliwa jest realizacja naszych celów i zamierzeń.
W imieniu naszej placówki oraz jej wychowanków
bardzo gorąco dziękujemy:
 
 
Firmie DREWIENO Bogdan Kulak,
Ochotniczej straży Pożarnej w Skomielnej Białej,
Rodzicom naszych przedszkolaków oraz wszystkim,
którzy przyłączyli się do akcji oganizowanej przez nasze przedszkole
"Pomagamy Zuzi";
 
Pani Zofii Karkuli - za piękne stroje 
na nasze bajkowe przedstawienia;
 
Panu Zbigniewowi Kościelniakowi - tacie Nicoli
za montaż telewizora i prace naprawcze;
 
Panu Rafałowi Gackowi, Panu Andrzejowi Miśkowcowi - FIRMA GAMIKA
za 49 calowy telewizor;
 
  Pani Urszuli Gacek - mamie Sebastiana
za nowy dywan dla Misiów i zabawki dla naszych przedszkolaków;
 
Zarządowi OSP w Skomielnej Białej - za udostępnienie nam sali na zorganizowanie uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka;
 
Pani Marcie Augustyn - komendantowi Środowiskowego Hufca Pracy w Skomielnej Białej, za pomoc w zorganizowaniu i przeprowadzeniu Święta Babci i Dziadka;
 
Firmie 3M Poland Manufacturing Sp. z o.o.  - za przekazanie darowizny rzeczowej w postaci 100 kamizelek odblaskowych dla naszych podopiecznych;