Samorządowe Przedszkole w Skomielnej Białej

REKRUTACJA DO KLUBU DZIECIĘCEGO

2 miesiące temu

Informuję, że w zakładce ZAPISY znajdują się listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Klubu Dziecięcego na rok szkolny 2024/2025. Do dnia 16 kwietnia 2024 należy złożyć odpowiednie poświadczenie woli przyjęcia dziecka do Klubu - do pobrania. Niezłożenie poświadczenia w terminie  jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w Klubie.