Samorządowe Przedszkole w Skomielnej Białej

ZAJĘCIA DODATKOWE

ponad 3 lat temu

Od miesiąca lutego, rozpoczynamy zajęcia dodatkowe dla dzieci.

 

Poniedziałek - od 13:00 zajęcia z robotyki - dla dzieci 5,6 letnich (co drugi tydzień);

Wtorek - od 13:00 zajęcia sportowe z piłką;

Środa - od 13:40 zajęcia taneczne.

 

W zajęciach uczestniczą dzieci, których rodzice zgłosili chęć udziału w tych zajęciach. Odbywają się one z reżimie sanitarnym, zgodnie z wytycznymi GIS, MEN oraz wewnętrznymi procedurami.

Informacja o harmonogramie zajęć z robotyki oraz godziny zajęć dla poszczególnych grup, znajdują się u wychowawców.