Samorządowe Przedszkole w Skomielnej Białej

OTWIERAMY PRZEDSZKOLE I KLUB DZIECIĘCY - CD

ponad 3 lat temu

Szanowni Rodzice!

W związku, ze wznowieniem działalności od dnia 11-go maja br. przez nasze Przedszkole oraz Klub Dziecięcy, zostały opracowane zalecane przez Głównego Inspektora Sanitarnego procedury oraz wytyczne dotyczące bezpieczeństwa sanitarnego w okresie pandemii COVID-19. Rodziców, którzy zdecydowali się posłać dzieci do Przedszkola i Klubu, bardzo proszę o:

  1. Zapoznanie się z treścią wszystkich zamieszczonych poniżej dokumentów.

  2. Wydrukowanie dokumentu o nazwie Potwierdzenie Woli i po wypełnieniu odesłanie skanu lub zdjęcia na adres: przedszkole.skomielna@poczta.fm do dnia 8 maja br.

Rodzice, którzy zechcą posłać dziecko do Przedszkola i Klubu w kolejnych dniach, proszę o zgłoszenie tego faktu co najmniej na dwa dni robocze przed planowanym powrotem dziecka do placówki.

do pobrania:

Potwierdzenie woli:  http://images.dlaprzedszkoli.eu/pskomielna/potwierdzenie-woli.odt

Wytyczne dla rodziców:http://images.dlaprzedszkoli.eu/pskomielna/wytyczne-dla-rodzicow.odt

Procedury:  1. http://images.dlaprzedszkoli.eu/pskomielna/procedura-przyprowadzania-i-odbierania-dziecka-w-czasie-covid-19.odt

                      2. http://images.dlaprzedszkoli.eu/pskomielna/procedury-postepowanie-na-wypadek-zakazenia.odt

                      3. http://images.dlaprzedszkoli.eu/pskomielna/procedura-bezpieczenstwa-dla-wszystkich.odt