Samorządowe Przedszkole w Skomielnej Białej

GOTOWOŚĆ SZKOLNA DZIECKA

ponad 4 lat temu

Informacje o gotowości dziecka do podjęcia nauki w Szkole Podstawowej, otrzymają Państwo na podane emaile. Oryginały można odbierać w Przedszkolu codziennie w godzinach od 9:00 - 13:00. Informacje dotyczą dzieci 6 - letnich, oraz dzieci 5 letnich, które zostały zapisane do szkoły od 1 września 2020.