Samorządowe Przedszkole w Skomielnej Białej

INFORMACJA O ODPŁATNOŚCI ZA PRZEDSZKOLE

ponad 4 lat temu

Drodzy rodzice!

W związku z tym, że na kolejny okres wydłużono czas zawieszenia zajęć w przedszkolach, naliczeń opłat za miesiąc kwiecień nie będzie.  

Pozostaje Państwu do uregulowania opłata za pobyt dzieci w przedszkolu (czesne), które naliczane jest z dołu za okres  (od 02-11 marca), która nie była naliczana dotychczas z uwagi na to, że do 09- go kwietnia nie wiadomo było, jakie są dalsze decyzje rządu co do funkcjonowania szkół i przedszkoli.  Opłatę za okres o, którym mowa powyżej można dokonywać począwszy od 16-go kwietnia w przedszkolu w godzinach 8.00- 13.00 lub bezpośrednio na konto bankowe  po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu kwoty tej opłaty. Telefon do przedszkola 182687149 lub 662 902 620.  Opłata dotyczy wyłącznie dzieci z grup Misie, Krasnale i Motylki,  które korzystają z wychowania przedszkolnego powyżej 5 godzin dziennie. Jeśli chodzi o nadpłacone przez niektórych z Państwa kwoty dotyczące żywienia, to będą one regulowane po uruchomieniu pracy przedszkola.

Nr Konta banowego: 94 8808 0006 0030 0310 9780 0001 w tytule opłaty należy podać nazwisko dziecka i dopisek czesne za marzec 2020.