Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Samorządowe Przedszkole w Skomielnej Białej
Strona głowna  /  Zapisy
Zapisy
 
 
 Chcesz się zapisać?
 
WYNIKI REKRUTACJI
Do Przedszkola w Skomielnej Białej na rok szkolny 2021/2022 zostały przyjęte wszystkie dzieci zgłoszone w procesie rekrutacji z obwodu oraz dzieci 2,5 letnie, które na dzień 1 września 2021 roku będą miały ukończone 2,5 roku.
 
 
Informacje dotyczące organizacji roku szkolnego będą podane w póżniejszym terminie. Prosimy śledzić stronę internetową przedszkola.
 
 
 
REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2021/2022
 
Dzieci kontynuujące:
1. Zapisy dzieci kontynuujących pobyt w przedszkolu rozpoczną się od 01 lutego i będą trwały do 12 lutego 2021 r.
2. Rodzice zainteresowani kontynuacją wychowania przedszkolnego w naszym przedszkolu na kolejny rok szkolny, powinni złożyć  stosowną DEKLARACJĘ do dnia12 lutego 2021r.
3. Niedostarczenie DEKLARACJI do przedszkola do dnia 12 lutego 2021 roku, oznaczać będzie rezygnację z miejsca w przedszkolu.
5. Zwolnione miejsce powiększy ilość miejsc dla dzieci rekrutujących do naszego przedszkola po raz pierwszy.
6. Druk deklaracji dostępny będzie w formie papierowej w naszym przedszkolu oraz na naszej stronie internetowej: http://images.dlaprzedszkoli.eu/pskomielna/deklaracja-o-kontynuacji.pdf
 
Dzieci nowe:
1. Rekrutacja dla dzieci zapisywanych do naszego przedszkola po raz pierwszy będzie prowadzona od 1 marca 2021 r.- do 24 marca 2021 roku, do godziny 15:00.
2. Obowiązkiem rodzica/prawnego opiekuna dziecka jest wypełnienie wniosku i dostarczenie go do przedszkola.
3. Wniosek dostępny będzie w przedszkolu oraz na naszej stronie internetowej.
Do pobrania:
Wniosek  wraz z oświadczeniami: http://images.dlaprzedszkoli.eu/pskomielna/wniosek-do-przedszkola.pdf
 
 
Ogłoszenie wyników naboru i podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych - 29 marca 2021 roku.
Informacja o liczbie wolnych miejsc, ukaże się w dniu 15 lutego br. (po zebraniu deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego). Jeżeli liczba wniosków będzie mniejsza od liczby miejsc - dalszych etapów rekrutacji nie przeprowadza się.
Jeżeli liczba zgłoszeń będzie większa od liczby wolnych miejsc, o zakwalifikowaniu dziecka decydować będzie Komisja Rekrutacyjna, działająca w oparciu o zapisy Ustawy Prawo Oświatowe, o czym zainteresowani rodzice zostaną poinformowani.
 
Do pobrania:
Zarządzenie Wójta Gminy Lubień:    http://images.dlaprzedszkoli.eu/pskomielna/zarzadzenie-w-sprawie-rekrutacji-2021.pdf
 

Ostatnia aktualizacja: 2021-04-06