Samorządowe Przedszkole w Skomielnej Białej
Strona głowna  /  Zapisy
Zapisy

INFORMACJA O WYNIKACH REKRUTACJI

 

Informuję, że wszystkie dzieci zgłoszone w procesie rekrutacji, zostały przyjęte do przedszkola na rok szkolny 2020/2021.

Z uwagi na stan epidemii w kraju, proszę potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola w formie wiadomości e- mail, stosująć podaną poniżej treść:

"Potwierdzam wolę zapisu mojego dziecka:   ( podać imię i nazwisko dziecka)  do Samorządowego Przedszkola w Skomielnej Białej. Imię i nazwisko rodzica".

adres e-mail przedszkola: przedszkole.skomielna@poczta.fm

 

Jeśli jeszcze ktoś nie zdążył złożyć wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola, to można wydrukować wniosek ze strony internetowej przedszkola, następnie po wypełnieniu zeskanować lub sfotografować i wysłać na adres: przedszkole.skomielna@poczta.fm Można też dokonać zgłoszenia telefonicznego lub przez Messenger a dokumentację w formie papierowej uzupełnić po unormowaniu się sytuacji.

 
 
 
 Chcesz się zapisać?
 
REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2020/2021
 
Dzieci kontynuujące:
1. Zapisy dzieci kontynuujących pobyt w przedszkolu rozpoczną się 04 lutego i będą trwały do 14 lutego 2020 r.
2. Rodzice zainteresowani kontynuacją wychowania przedszkolnego w naszym przedszkolu na kolejny rok szkolny, powinni złożyć  stosowną DEKLARACJĘ do dnia14 lutego 2020r.
3. Niedostarczenie DEKLARACJI do przedszkola do dnia 14 lutego 2020 roku, oznaczać będzie rezygnację z miejsca w przedszkolu.
5. Zwolnione miejsce powiększy ilość miejsc dla dzieci rekrutujących do naszego przedszkola po raz pierwszy.
6. Druk deklaracji dostępny będzie w formie papierowej w naszym przedszkolu oraz na naszej stronie internetowej: http://images.dlaprzedszkoli.eu/pskomielna/101deklaracja.doc
 
Dzieci nowe:
1. Rekrutacja dla dzieci zapisywanych do naszego przedszkola po raz pierwszy będzie prowadzona od 24 lutego 2020 r.- do 20 marca 2020 roku.
2. Obowiązkiem rodzica/prawnego opiekuna dziecka jest wypełnienie wniosku i dostarczenie go do przedszkola.
3. Wniosek dostępny będzie w przedszkolu oraz na naszej stronie internetowej.
Do pobrania:
Wniosek do pobrania wraz z oświadczeniami: http://images.dlaprzedszkoli.eu/pskomielna/100-wniosek-o-przyjecie-do-przedszkola.doc
 
 
Ogłoszenie wyników naboru i podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych - 30 marca 2020 roku.
Informacja na tablicy ogłoszeń dla rodziców dzieci ubiegających się o przyjęcie do przedszkola, dotycząca liczby złożonych wniosków. Jeżeli liczba wniosków będzie mniejsza od liczby miejsc - dalszych etapów rekrutacji nie przeprowadza się.
Jeżeli liczba kandydatów będzie większa niż liczba miejsc, Komisja Rekrutacyjna przeprowadza kolejne etapy postępowania rekrutacyjnego o czym zainteresowani rodzice zostaną poinformowani.
 

Ostatnia aktualizacja: 2020-03-30