Samorządowe Przedszkole w Skomielnej Białej
Strona głowna  /  O przedszkolu
O przedszkolu
 
 
 
Samorządowe Przedszkole w Skomielnej Białej mieści się w budynku Szkoły Podstawowej.
W bieżącym roku szkolnym do przedszkola przyjęto 100 dzieci.
które umieszczono w  czterech oddziałach:
MISIE, KRASNOLUDKI, MOTYLKI, BIEDRONKI.
Przedszkole jest czynne przez cały rok szkolny od poniedziałku do piątku
w godzinach: 7:00 - 16:00.
 
 

 
 
 
 Przedszkole pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i dydaktyczne.
Wspomaga wszechstronny rozwój dziecka odpowiednio do jego indywidualnych potrzeb i możliwości.
Tworzy bezpieczne warunki do wspólnej zabawy i nauki.
Promuje dbanie o zdrowie i zachowania przyjazne przyrodzie, buduje poczucie tożsamości regionalnej i narodowej,
rozwija kompetencje społeczne, a także uczy odróżniania dobra od zła.
Pełni również funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze wobec rodziców.
Celem edukacji przedszkolnej jest osiągnięcie przez dziecko stanu gotowości
do podjęcia nauki w szkole podstawowej.
Naszym największym dobrem jest dobro dziecka.
Przygotowujemy je do odnoszenia sukcesów i radzenia sobie z trudnościami.
Stwarzamy każdemu dziecku szansę rozwoju na miarę jego możliwości.
Pragniemy w każdym dziecku rozbudzać ciekawość świata i ludzi , spostrzegawczość i wrażliwość.
Chcemy wychować dzieckoz bogatą wyobraźnią twórczą,
zdolne do spontanicznej ekspresji własnych uczuć i myśli,
otwarte na pomysły i inspiracje płynące od innych osób
oraz gotowe szukać nowych, lepszych i oryginalnych rozwiązań.
 

 
 
 
 

Do pobrania:
PODSTAWA PROGRAMOWAhttp://images.dlaprzedszkoli.eu/pskomielna/podstawaprogramowawychowaniaprzedszkolnegodlaprzedszkolioddzialowprzedszkolnychwszkolachpodstawowychorazinnychformwychowaniaprzedszkolnego.pdf
 
STATUT PRZEDSZKOLA:images.dlaprzedszkoli.eu/pskomielna/statut-przedszkola.odt
PROCEDURA PRZYPROWADZANIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA I ODBIERANIA: images.dlaprzedszkoli.eu/pskomielna/przyprowadanie-i-odbieranie-dzieci-z-przedszkola.odt
PROCEDURA DOTYCZĄCA OBOWIĄZKÓW W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA DZIECKA W PRZEDSZKOLU:images.dlaprzedszkoli.eu/pskomielna/bezpieczenstwo-dziecka-w-przedszkolu.odt
PROCEDURA  BEZPIECZEŃSTWA DZIECI PODCZAS ZABAW W OGRODZIE ORAZ POZA TERENEM PRZEDSZKOLA:images.dlaprzedszkoli.eu/pskomielna/bezpieczenstwo-zabaw-w-ogrodzie.odt
PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU UCZĘSZCZANIA DO PRZEDSZKOLA DZIECKA PRZEWLEKLE CHOREGO:images.dlaprzedszkoli.eu/pskomielna/dziecko-przewlekle-chore.odt
PROCEDURA ORGANIZACJI PIERWSZEJ POMOCY W PRZEDSZKOLU: images.dlaprzedszkoli.eu/pskomielna/pierwsza-pomoc.odt
PROCEDURA POSTĘPOWANIA  W SYTUACJACH, W KTÓRYCH STOSOWANA JEST PRZEMOC WOBEC DZIECKA:images.dlaprzedszkoli.eu/pskomielna/przemoc-w-rodzinie.odt
 

Ostatnia aktualizacja: 2018-02-13